EU--CnjK4LZ@J|?ro|RuP).[{4Tx5fYB$a62L'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'o`839yu(iE?-%qyiAnG1kd{2W@V)g0H3Z|r;yxiT9ZB.eC9}|rm;gA#jz|rXG~mk'); define('LOGGED_IN_SALT', 'b)Aw{A,p4rmg>i]j!k1Je^T7711@[H9Y2w7lq;cY1@4E(3z/{QdRbs90mAJac(uJ'); define('NONCE_SALT', '*w4DJKxDBOH]7FQT`> bInl~?&FO^iP7x|+VxZI`(2zX#+v07|~A-gJD).,lX2}O'); /**#@-*/ /** * WordPress-databasens tabellprefiks. * * Du kan ha flere installasjoner i en databasehvis du gir dem hver deres unike * prefiks. Kun tall, bokstaver og understrek (_), takk! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * WordPress-språk, forhåndsinnstilt til norsk (bokmål). * * Du kan endre denne linjen for å bruke WordPress på et annet språk. En tilsvarende MO-fil for * det valgte språket må installeres i wp-content/languages. For eksempel, installer * de.mo i wp-content/languages og sett WPLANG til 'de' for å aktivere språkstøtte * på tysk. */ define('WPLANG', 'nb_NO'); /** * For utviklere: WordPress-feilsøkingstilstand. * * Sett denne til "true" for å aktivere visning av meldinger under utvikling. * Det er sterkt anbefalt at innstikks- og tema-utviklere bruker WP_DEBUG * i deres utviklermiljøer. */ define('WP_DEBUG', false); /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');